20 mrt 2008 11:40

Defensie: overheidsopdrachten

Defensie mag drie overheidsopdrachten afsluiten

Defensie mag drie overheidsopdrachten afsluiten

De ministerraad ging akkoord met het afsluiten van drie overheidsopdrachten die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde. Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

  • een meerjarige overeenkomst voor 4 jaar, voor de toegang tot de database van de firma "Jane's Information Group", in het kader van de Open Source Intelligence, domein "Military Data & Analysis". 
  • een meerjarige overeenkomst voor 4 jaar, met betrekking tot de database van de firma Factiva, in het kader van de Open Source Intelligence, domein "Current Awareness". 
  • een meerjarige overeenkomst betreffende het aanschaffen van reactiemotorbrandstof om de behoeften te dekken van Defensie en derden, geschat op 63.000 m³ in 2008 en 57.000 m³ in 2009.