17 jul 2009 11:53

Defensie: overheidsopdrachten

Verschillende overheidsopdrachten voor Defensie

Verschillende overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaf toelating aan minister van Defensie Pieter De Crem om de volgende overheidsopdrachten af te sluiten:

  • de aankoop van reactiemotorbrandstof (F-35), die moet worden ingevoerd in het Central European Pipeline System (CEPS) en bestemd is om de behoeften van Defensie en derden te dekken,
  • de verwerving van een militaire installatie voor de neutralisatie van explosieve stoffen (INES) met inbegrip van de bouw en onderhoud van de installatie,
  • het onderhoud van de Tripartite Mijnenjagers van de Belgische Marinecomponent en de mijnenjagers die de component onderhoudt(meerjarige overeenkomst 2010-2013),
  • de schoonmaak van gebouwen en militaire infrastructuur in verschillende kwartieren.