30 sep 2016 17:42

Defensie: samenwerkingsakkoord tussen België en Eurocontrol voor het SAS2-systeem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput het samenwerkingsakkoord tussen België en Eurocontrol MUAC goed voor de realisatie van het SAS2-systeem.

Het SEROS II-systeem voor de militaire luchtverkeerleiding voldoet niet langer aan de functionele behoeften van  Defensie. Daarom sluit Defensie een samenwerkingsakkoord met Eurocontrol MUAC voor de realisatie van een centraal luchtverkeerleidingsysteem op één locatie. Het nieuwe SAS2-systeem geeft meer garantie op onderhoudbaarheid op lange termijn en verbetert de operationele en luchtveiligheidsaspecten.