20 sep 2012 19:18

Defensie vormt Oegandees detachement voor missie AMISOM

Defensie stuurt twee militairen naar Oeganda om er het leger te helpen voor te bereiden op de missie African Union Mission in Somalia (AMISOM). De ministerraad beslist op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de twee miltiairen gedurende vijf weken in te zetten vanaf oktober 2012.

De Belgische militairen zullen het vormingsdetachement van het programma African Contingency Operation Training and Assistance versterken om het Oegandese leger voor te bereiden op de inzet in Somalië. De militairen krijgen het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied (KB03, coëfficiënt 2).