25 jul 2003 17:00

Defensieaankopen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven over een aantal militaire aankoopdossiers in het kader van de budgettaire discipline.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven over een aantal militaire aankoopdossiers in het kader van de budgettaire discipline.

Deze dossiers betreffen aankopen die noodzakelijk zijn om de continuiteit van de Overheidsdienst te verzekeren. Bovendien heeft de Minister van Defensie de goedkeuring gekregen van de regering voor de lancering en publicatie van 4 belangrijke investeringsprogramma's die het volgende betreffen: · 779 vrachtwagens 8 ton met connex materieel en 350 ballistische beschermingskits · containers en geassocieerd materieel voor de "Peace Support Operations" - Cantonnementen (PSO) · 4 NBC-ontsmettingsstations met toebehoren · levering , installatie en onderhoud van specifieke hard- en software voor het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie - (BCB) ten behoefte van de militaire inlichtingendienst. Deze aankopen kaderen volledig binnen het regeerakkoord en zullen bijdragen tot het objectief van versterking van de veiligheid voor de militairen die in het buitenland op zending zijn. Tevens wordt gewaakt over de aspecten van een betere integratie in de Europese Defensie en een grotere interoperabiliteit.