12 jul 2013 18:49

Definitief verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2012 en voorlopig verdelingsplan voor 2013

De ministerraad stelt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens het definitieve verdelingsplan van de winst van de Nationale Loterij voor 2013 vast.

De totaalenveloppe die werd vrijgemaakt voor subsidies bedraagt meer dan 214 miljoen euro. Naast wettelijke begunstigden als de gemeenschappen, de Nationale Kas voor Rampenschade, het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) worden subsidies toegekend aan tal van instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk, cultureel of wetenschappelijk belang. Een belangrijke nieuwkomer is het Belgian Paralympic Committee, dat in Rio 2016 zal trachten om de verwachtingen in te lossen, die na het succesverhaal in Londen 2012 hoog gespannen zijn. Ook de subsidies aan de vzw Ouders van Verongelukte kinderen worden hersteld. De projectoproepen Duurzame ontwikkeling en Armoedebestrijding en sociale inclusie, die in 2012 erg succesvol waren, worden ook in 2013 herhaald. Er werd bovendien een herschikking doorgevoerd, om het verdelingsplan overzichtelijker te maken.
Verder ontvangen een aantal bekende instellingen en organisaties een bijdrage, onder meer het Rode Kruis, het Antigifcentrum, de federale culturele instellingen (Bozar, De Munt en het Nationaal orkest), de Koning Boudewijnstichting en Europalia.
De ministerraad keurt vandaag ook het definitief verdelingsplan 2012 goed, dat de voorlopige subsidieverdeling die in 2012 afgesproken werd, zonder wijzigingen bevestigt.