07 dec 2012 18:14

Dekking van de missies voor civiel crisibeheer

De ministerraad keurt een onwerp van koninklijk besluit goed dat de kosten voor de missies voor civiel crisisbeheer in 2012 dekt.

Op 27 april 2012 keurde de ministerraad de indicatieve planning van de missies voor het civiel crisisbeheer goed. Om de begroting hiervoor te regelen, neemt de ministerraad een tweede bedrag af van het provisioneel krediet voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven die de federale overheidsdiensten deden voor het civiel crisisbeheer in 2012. Het gaat onder andere om de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en kosten die het gevolg zijn van de inzet van leden van de federale politie, vertegenwoordigers van de magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Financiën en van andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland van de Verenigde Naties en van de Europese Unie.