04 apr 2003 17:00

Delinquenten met een geestesstoornis

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet die de thematiek van de internering van delinquenten met een geestesstoornis op grondige wijze hervormt.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet die de thematiek van de internering van delinquenten met een geestesstoornis op grondige wijze hervormt.

Het eerste voorontwerp heeft betrekking op de internering van delinquenten met een geestesstoornis en het tweede voorontwerp van wet wijzigt de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de wet (*) betreffende de bescherming van de geesteszieke. In 1999 werd het verslag van de Commissie Internering afgeleverd. Op basis van de werkzaamheden van de Commissie Internering stelde de Heer Vandemeulebroeke, emeritus advocaat-generaal en Ondervoorzitter van de Commissie Internering, een ontwerptekst van wet op (**). Hierop werd het advies ingewonnen van verschillende betrokken actoren: de administratie, de commissies tot bescherming van de maatschappij, de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, de Hoge Raad voor Penitentiair Beleid, de vereniging van onderzoeksrechters, de Commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, de bevoegde Gemeenschaps -en Gewestministers en de Vereniging van politie -en vrederechters. Hoe Hoewel de Regering zich voor het overgrote deel kan vinden in de ontwerptekst zoals opgesteld door de heer Vandemeulebroeke, heeft zij toch een aantal wijzigingen doorgevoerd en een aantal andere accenten gelegd. (*) van 26 juni 1990. (**) die werd afgeleverd in april 2001.