08 nov 2002 16:00

Demobilisatie in Centraal-Afrika

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed dat een bedrag van 8 miljoen euro vrijmaakt voor de medefinanciering van het Meer-landenprogramma voor Demobilisatie en Herintegratie in Centraal- Afrika.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed dat een bedrag van 8 miljoen euro vrijmaakt voor de medefinanciering van het Meer-landenprogramma voor Demobilisatie en Herintegratie in Centraal- Afrika.

De kredieten zullen beschikbaar worden door aanpassingen binnen de begroting 2002 van internationale samenwerking.