27 jan 2023 16:30

Depenalisatie van hulpverleners werkzaam in risicobeperkende gebruiksruimtes voor drugsgebruikers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het wettelijk kader voor risicobeperkende gebruiksruimtes voor drugsgebruikers verduidelijkt.

Risicobeperkende gebruiksruimtes bevorderen de toegang tot zorg, de levenskwaliteit en de gezondheid van drugsgebruikers en verminderen het risico op overdosering en risicogedrag. 

Op federaal niveau maakt de wet van 1921 degenen die het gebruik van bepaalde slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotrope stoffen door anderen faciliteren, ongeacht de omgeving waarin zij worden gebruikt, echter strafbaar. In dergelijke omstandigheden kunnen degenen die werkzaam zijn in de risicobeperkende gebruiksruimtes, worden beschuldigd van het faciliteren van dergelijk gebruik en dus van het overtreden van de wet van 1921.

Om ervoor te zorgen dat hulpverleners en andere personeelsleden kunnen werken in deze ruimtes zonder een dergelijk risico te lopen, beoogt dit voorontwerp van wet een uitzondering te maken op de strafrechtelijke sancties, bedoeld in de wet van 1921, in specifieke risicobeperkende gebruiksruimtes.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.