23 dec 2016 16:31

Derde beheerscontract van ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het derde beheerscontract van ASTRID.

Het beheerscontract en het bedrijfsplan werden goedgekeurd door de raad van bestuur van de nv ASTRID en door het Raadgevend Comité van Gebruikers waarin de hulp- en veiligheidsdiensten zetelen. Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de nv ASTRID wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar (2016 -2020).

Het bedrijfsplan is opgesteld volgens drie basisprincipes:

  • continuïteit en betrouwbaarheid waarborgen
  • klantgerichtheid
  • kwaliteit tegen een correcte prijs 

Het bepaalt de verplichtingen en de investeringen voor de periode 2016–2020. Deze investeringen, ter waarde van 117 miljoen euro, bestaan uit vervangingsinvesteringen, het optimaliseren van de kwaliteit van de systemen, de optimalisatie van de radiodekking en het ontwikkelen van nieuwe datatoepassingen.

Het beheerscontract maakt een onderscheid in categorieën van klanten waarbij ook de tarifering van de abonnementen verschilt. Het bepaalt de opdrachten van openbare dienst van ASTRID. ASTRID levert vier belangrijke basisdiensten: 

  • radiocommunicatie
  • paging
  • meldkameroplossingen 
  • Blue Light Mobile (high speed data)

Daarnaast legt het beheerscontract ook de onderlinge relatie met de verschillende stakeholders (gebruikers, Raadgevend comité van Gebruikers, de ASTRID-veiligheidscommissie, de Regie der Gebouwen, het ministerie van Defensie en het Crisiscentrum) vast. Ook de toekenning van de dotatie en de tarieven voor de gebruikers worden in het beheerscontract opgenomen.

De ministerraad neemt ook akte van het voorstel tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

De naamloze vennootschap van publiek recht ASTRID werd in 1998 in het leven geroepen met als maatschappelijk doel een veilige en efficiënte communicatie te verzekeren tussen de actoren van alle hulp- en veiligheidsdiensten, zowel openbare, als private.