23 dec 2016 16:31

Ministerraad van 23 december 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 december 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens een persconferentie hebben eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de goedkeuring van drie projecten over veiligheid aangekondigd: het vrijmaken van een nieuwe schijf van de provisie om antiterreurmaatregelen te financieren, de publicatie van de aannemingsvoorwaarden voor de installatie van camera's voor nummerplaatherkenning en de financiering van de politiezones voor rekruterings- en fusieprojecten.

Minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo verklaarde daarna dat de ministerraad de benoeming van de nieuwe raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), voorgezeten door de heer Michel Van Bellinghen, heeft goedgekeurd. 

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft meegedeeld dat de regering de situatie in de Democratische Republiek Congo aandachtig opvolgt en met veel omzichtigheid de dialoog voortzet.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine heeft vervolgens bijkomende uitleg gegeven over de projecten die vandaag goedgekeurd werden inzake de regularisatie van studieperioden voor de berekening van het pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Deze voorontwerpen van wet kaderen in de pensioenhervorming die de drie pensioenregimes zal harmoniseren.

Wat gezondheidszorg betreft, kondigde minister Maggie De Block eerst de aanstelling van de heer Tom Auwers als voorzitter van de FOD Volksgezondheid aan. Vervolgens verklaarde de minister dat alle Franstalige geneeskundestudenten die momenteel in momenteel in hun laatste jaar zitten en hun diploma behalen, hun RIZIV-nummer kunnen bekomen zodat ze hun stage kunnen beginnen. Het overtal Franstalige studenten moet naar de toekomst toe wel weggewerkt worden, benadrukte de minister.

Ten slotte heeft minister van Justitie Koen Geens de goedkeuring van drie hervormingsdossiers van Justitie aangekondigd. De dossiers omvatten wijzigingen inzake de insolvabiliteit van ondernemingen, het erfrecht en het Strafwetboek.