23 dec 2016 16:31

Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het pensioen voor ambtenaren en werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van studieperioden in de pensioenregeling voor ambtenaren en in eerste lezing een voorontwerp van wet over dezelfde regularisatie in de pensioenregeling voor werknemers.

De voorontwerpen van wet bepalen de studieperioden die geregulariseerd kunnen worden en stellen de regularisatiebijdrage vast op 1.500 euro per studiejaar voor de personen die er voor kiezen om dit bedrag te betalen in de tien jaar die volgen na het beëindigen van de studies, ongeacht hun statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). 

Tijdens een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2020, krijgen alle actieve personen, ongeacht hun statuut en ongeacht in welke fase van hun carrière ze zich bevinden, de mogelijkheid om hun studiejaren te regulariseren door de regularisatiebijdragen te storten.

De voorontwerpen van wet worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Voorontwerp van wet betreffende de regularisatie van studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen

Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 3 en 7 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de regularisatie van studieperioden betreft

Ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers