23 dec 2016 16:31

Instemming met de regeling tussen België en de NAVO betreffende het statuut van bepaalde personeelscategorieën van NAVO-agentschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een wetsontwep goed houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn. 

Deze regeling werd in Brussel getekend op 20 mei 2016 en omvat twee luiken: 

  • het eerste strekt ertoe de toekenning te regulariseren van voorrechten aan het militair- en het burgerpersoneel verbonden aan de strijdkrachten aangesteld bij de Agentschappen en ondergeschikte NAVO-organen, gevestigd in België
  • het tweede bepaalt overgangsmaatregelen voor het internationaal burgerpersoneel onder het regime van de Conventie van Ottawa tewerkgesteld bij het in Mons-Casteau bij SHAPE gevestigde element van het NATO Communication & Information Agency (NCI)