23 dec 2016 16:31

Instemming met het protocol tussen België, Nederland en Luxemburg over de overeenkomst tussen de EU en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed betreffende het protocol tussen België, Nederland en Luxemburg ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven*.

Deze Overeenkomst heeft tot doel de overname door de respectieve Staten van de personen die illegaal op het grondgebied van een van de Staten verblijven te regelen en te vergemakkelijken. Het gaat om personen die niet of niet meer aan de geldende binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voldoen. De Overeenkomst heeft ook tot doel de doorgeleiding van de personen die moeten worden gerepatrieerd te regelen en te vergemakkelijken. Het gaat zowel om de eigen onderdanen als om de onderdanen van een derde Staat of een staatloze die niet of niet meer aan de binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voldoen, indien bewezen of aannemelijk kan worden gemaakt dat ze het grondgebied van de verzoekende verdragsluitende partij rechtstreeks zijn binnengekomen vanuit het grondgebied van de aangezochte verdragsluitende partij. De doorgeleiding van de onderdanen van een derde Staat of van staatlozen is eveneens mogelijk.

* gedaan in Tbilisi op 5 september 2013