23 dec 2016 16:31

Instemming met de Overeenkomst tussen België en Rusland om dubbele belasting op inkomsten en vermogen te vermijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

De Overeenkomst, ondertekend in Brussel op 19 mei 2015,volgt grotendeels het OESO-Model van belastingverdrag.

De Overeenkomst zal spoedig ter goedkeuring aan het federale Parlement worden voorgelegd. Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, moet het eveneens aan de instemming van de Parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen worden voorgelegd.