23 dec 2016 16:31

Overheidsopdracht voor de installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon om een overheidsopdracht op te starten betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning.

Deze raamovereenkomst, die een maatregel is in de strijd tegen terrorisme, beoogt de realisatie van een nationaal netwerk van vaste installaties voor nummerplaatherkenning. De overheidsopdracht is bestemd voor de geïntegreerde politie en voor de federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang.