23 dec 2016 16:31

Wijziging van bepaalde bepalingen van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij voor de Belgische Spoorwegen, François Bellot een voorontwerp van wet goed om enkele bepalingen uit de Spoorcodex duidelijker en meer leesbaar te maken. 

Het ontwerp voorziet in een aantal wijzigingen aan de wet van 30 augustus 2013 inzake de Spoorcodex en in de omzetting van richtlijn 2016/882 van de Europese Commissie van 1 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de taalvereisten.

Verder wordt de omzetting van al door de Spoorcodex omgezette Europese richtlijnen geperfectioneerd en wordt er rekening gehouden met de aanname van de verordeningen van de Europese Commissie. Ten slotte worden er wijzigingen aangebracht om rekening te houden met de problemen die ondervonden zijn bij de praktische toepassing van de bepalingen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.