23 dec 2016 16:31

Gebruik van de site van Zutendaal door de Amerikaanse strijdkrachten in Europa

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput neemt de ministerraad nota van de stand van zaken in het dossier met betrekking tot het ter beschikking stellen van een deel van het Kwartier Wevelsmoer in Zutendaal aan de Amerikaanse strijdkrachten in Europa teneinde materieel te stockeren.

In de jaren ’70 werden door de Amerikaanse strijdkrachten in Europa diverse sites uitgebouwd om materieel te prepositioneren ter voorbereiding van een snelle interventie tegen het Warschaupact. Als gevolg van de val van de Muur was er geen prepositionering van materieel meer nodig en werden de sites door de Amerikaanse strijdkrachten verlaten en overgedragen aan de gastlanden in 2000. In juli 2015 heeft de Amerikaanse militaire attaché in België gevraagd om het gebruik van die sites te kunnen reactiveren, zodat de NAVO zich, in geval van nood, sneller zou kunnen ontplooien in het oosten van Europa.

In september 2015 heeft het kernkabinet zijn akkoord gegeven om het kwartier Wevelsmoer in Zutendaal aan de Amerikaanse strijdkrachten aan te bieden, in gezamenlijk gebruik met de Belgische Defensie, voor een periode van minimum 10 jaar. Als gevolg van dit akkoord hebben contacten plaatsgevonden tussen Defensie en de Amerikaanse strijdkrachten in Europa om de praktische modaliteiten van deze terbeschikkingstelling te bepalen. 

Na overleg tussen Amerikaanse en Belgische autoriteiten zullen de Amerikaanse strijdkrachten in Europa volgende infrastructuren gebruiken:

  • een stockagecapaciteit voor materieel en zware voertuigen voor uitsluitend gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten. In eerste instantie zal het over 15 loodsen gaan. In een tweede stap zal Defensie 4 bijkomende loodsen vrijmaken.
  • het gezamenlijk gebruik van het munitiedepot (de helft van de stockagebunkers voor exclusief gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten)
  • een gezamenlijke onderhoudscapaciteit voor voertuigen
  • het gezamenlijk gebruik van de brandstofbevoorradingsinstallatie 
  • een administratieve ruimte
  • de mogelijkheid om nieuwe gebouwen op te richten 

Naast het militair personeel zullen de Amerikaanse strijdkrachten lokale arbeidskrachten aanwerven (200 à 250 personen) voor eigen behoefte. Volgens de huidige planning zullen de eerste stockageactiviteiten vanaf 1 mei 2017 plaatsvinden. Op 1 mei 2018 zou de site volledig operationeel moeten zijn.