23 dec 2016 16:31

Benoeming van de leden van het beheerscomité van de dienst “Fonds voor de Medische Ongevallen” van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de leden van het beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Worden benoemd als lid:

  • mevrouw Fabienne Van Dooren, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van zorgverleners
  • de heer Augustin Coppée, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van de overheid
  • mevrouw Rachida Essannarhi, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve patiëntenvereniging
  • mevrouw Diane Albert en de heer Daniel Van Ingh, in de hoedanigheid van werkende leden, en mevrouw Virginie Gauche, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen
  • mevrouw Laïla Khay, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve patiëntenvereniging
  • de heer Dominique Vandijck, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een verzorgingsinstelling

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.