23 dec 2016 16:31

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akte van een reeks dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen.
Het gaat om volgende dossiers:

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akte van een reeks dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen.

Het gaat om volgende dossiers:

  • het feit dat de ramingsstaten voor het vervangen van de beschadigde hekkens in Haren, op het terrein van de nieuwe gevangenis, kunnen worden vastgelegd ten laste van de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen
  • de verlenging met 2 maanden van het huurcontract voor het gebouw Hallepoort 5 en de betaling van de achterstallige huurgelden op de huurdotatie 2016 van de Regie der Gebouwen
  • de ondertekening van een bijakte met het Studiebureau Amirato-Elix voor het aanpassen van de opgeleverde studie voor het project Erasmus en de vastlegging van het bedrag ten laste van de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen
  • de ondertekening van de contractwijzigingen door de minister belast met de Regie der Gebouwen voor het uitgevoerde tuinonderhoud te Tervuren en de vastlegging van het bedrag ten laste van de onderhoudsdotatie van de Regie der Gebouwen
  • het afsluiten van een tijdelijke concessie met het Havenbedrijf van Antwerpen voor de ingebruikname van een tijdelijke mobiele scanner tijdens de renovatiewerken van de installatie van de vaste scanner
  • de verlenging van het huurcontract met de Haven van Brussel voor de huur van het entrepot van de Douane en Accijnzen gedurende de periode van 1 oktober 2015 tot 30 september 2018
  • de verlenigng van het huurcontract ten behoeve van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de Kroonlaan 310 te Brussel tot 31 januari 2018, in afwachting van een verhuis naar een geschikte locatie binnen het federale gebouwenpatrimonium