23 dec 2016 16:31

Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS gelden.

Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt ervoor dat de NMBS en Infrabel beschikken over een duidelijk gedefinieerd financieel kader dat strikt noodzakelijk is voor de finalisering van hun ondernemingsplan en van hun investeringsplan. Het is bovendien noodzakelijk om op korte termijn definitief de verdeling van de toelagen voor 2016 vast te stellen, om ervoor te zorgen dat de NMBS en Infrabel hun rekeningen voor dit jaar kunnen afsluiten en om de continuïteit te waarborgen van de financiering van de openbare diensten in afwachting van nieuwe >beheerscontracten, door de vaststelling van voorlopige toelagen vanaf 2017.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden