23 dec 2016 16:31

Promotieopdracht voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen  Jan Jambon akkoord met de nieuwe voorwaarden van de promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen.

Op 14 maart 2014 verleende de ministerraad de Regie der Gebouwen de toelating om de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen aan te vatten in het kader van een promotieopdracht voor werken.

Het project kende echter een aanzienlijke vertraging als gevolg van: 

  • de nieuwe presentatie van het project naar aanleiding van het antwoord van het Instituut voor Nationale Rekeningen gezien de nieuwe reglementering rond ESR 2010
  • de reorganisatie van de gerechtelijke arrondissementen overwogen door de minister van Justitie 
  • de verplichte onderhandelingen met het studiebureau om te antwoorden op de vragen van de ministerraad van 14 maart 2014

Het nieuw behoeftenprogramma van de FOD Justitie neemt het correctionele gedeelte van Justitie op, dat oorspronkelijk bestemd was voor Dinant.

Om al deze redenen gaat de ministerraad akkoord met de nieuwe globale budgettaire enveloppe en met de verhoging van de dotatie van de Regie der Gebouwen op het vlak van huur en eerste inrichtingswerken.