23 dec 2016 16:31

Modernisering van het vingerafdruksysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken rond de upgrade van het vingerafdruksysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

In juli 2015 werd het Eurodac-reglement (Europees systeem voor de registratie van vingerafdrukken) herzien waardoor Europa strengere eisen kon opleggen voor de kwaliteit van de vingerafdrukken, tijdslimieten kon opstellen voor het doorsturen van de vingerafdrukken en tal van bijkomende data met betrekking tot de asielprocedure.  

Gezien de strenge eisen van Europa en de noodzaak om met uiterst betrouwbaar materiaal te werken, wordt een upgrade van het huidige vingerafdruksysteem doorgevoerd. In deze upgrade zullen essentiële onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn, worden vervangen. Tevens zullen nieuwe toepassingen op het systeem worden geïnstalleerd ten behoeve van de uitvoeringsdiensten. Deze modernisering wordt gefinancierd in het kader van een leasingcontract van 7 jaar.