20 dec 2019 14:43

Derde deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem akkoord met het derde deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat.

Het gaat om twee ongebonden staatsleningen aan Ghana, telkens voor een bedrag van acht miljoen euro, voor:

  • de levering van 55 bussen en reserve-onderdelen
  • een ICT-project in het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding - fase II

De ministerraad besliste ook om de geldigheidsduur staatslening van 2 december 2016 aan Sri Lanka voor een bedrag van 12.000.000 euro voor de financiering van een drinkwatervoorzieningsproject in Dankotuwa te verlengen tot 2 december 2022.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten. Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.