13 dec 2013 19:00

Derde deel van het programma van leningen van staat tot staat 2013

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité nieuwe staatsleningen toe. 

De staatsleningen worden toegekend aan:

  • Burundi voor de financiering van een thermische dieselcentrale met een totale capaciteit van meer dan 5MW - 5.700.000 euro
  • Noord Soedan voor de financiering van een ruraal drinkwaterproject - 3.570.000 euro

De ministerraad bevestigt de lening van 5.275.700 euro aan Viëtnam voor de financiering van een kleine sateliet.

De ministerraad neemt kennis van het overzicht van staatsleningen van vorige jaren en van de voorwaarden voor het programma van staatsleningen 2013.

De minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel kunnen samen financiële steun aan ontwikkelingslanden bieden, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling belangrijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden. Sinds mei 2008 zijn er acht nieuwe Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) bijgekomen: Bolivië, Kameroen, Ivoorkust, Ghana, Guyana, Honduras, Nicaragua en de Republiek Congo. Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.