28 okt 2016 17:28

Detachering van een Belgisch expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU-delegatie in Sarajevo

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een expert in terrorismebestrijding en veiligheid van de Belgische federale politie te detacheren bij de EU-delegatie in Sarajevo.

Deze Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding wordt gedetacheerd in Sarajevo voor een initiële periode van twee jaar, die eventueel verlengbaar is. 

De Balkanlanden worden net zoals de andere Europese landen getroffen door het fenomeen van de Foreign Terrorist Fighters die naar Syrië en Irak trekken om de gewapende islamistische troepen te vervoegen.

Voor de Belgische federale politie is de Balkan sinds vele jaren een prioritaire regio, zoals onder meer blijkt uit de vele samenwerkingsakkoorden die met de betrokken landen werden afgesloten. De federale politie is er ook reeds actief als partner in een door de Europese Commissie gefinancierd project van het Sloveense Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat tot doel heeft de bewustmaking inzake radicalisering van eerstelijnssocialewerkers in de landen van de Westelijke Balkan te verhogen.