28 okt 2016 17:28

Ministerraad van 28 oktober 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 oktober 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie deelden eerste minister Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de beslissingen mee op het vlak van de beschermingsmaatregelen in het kader van dreigingsniveau 3. Er worden minder  militairen ingezet en er zullen gecombineerde mobiele patrouilles van militairen en politieagenten binnen bepaalde perimeters aanwezig zijn. De pre-screening op de luchthaven wordt afgebouwd en onder andere vervangen door technologische maatregelen. Ook de regionale luchthavens worden in het overleg hierover betrokken.

Twee belangrijke voorontwerpen van wet werden goedgekeurd in eerste lezing. Het eerste bevat maatregelen voor meer wendbaar en werkbaar werk en beoogt de modernisering van de arbeidsmarkt. Het behandelt eveneens de regeling van e-commerce. Het tweede voorontwerp gaat over de versterking van het concurrentievermogen.

Minister Maggie De Block stelde een vernieuwing van de financiering van de sociale zekerheid voor.

Staatssecretaris Theo Francken gaf meer uitleg over de nieuwe maatregel tegen fraude op het vlak van de schijnerkenning van kinderen en over de verhoging van de bijdrage voor verblijfsaanvragen.

De eerste minister deelde ten slotte mee, dat België zijn formele beslissing over het CETA-akkoord voor zaterdagmiddag aan eerste minister Justin Trudeau zou overmaken.