28 okt 2016 17:28

Kredieten voor de bijkomende uitgaven van de prescreening op Brussels Airport

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de nodige kredieten voor de bijkomende uitgaven in het kader van de prescreening van passagiers op Brussels Airport.

Bij de heropstart van Brussels Airport na de aanslagen van 22 maart 2016 was er de onbetwistbare nood aan adequate veiligheidsmaatregelen om de passagiers, de werknemers, de passanten en de leveranciers te beschermen. De ministerraad van 13 mei 2016 heeft de tijdelijke prescreeningopdracht, die toevertrouwd werd aan G4S, bekrachtigd tot 31 december 2016. De budgettaire weerslag ervan werd aangerekend op de IDP-kredieten in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisme 2016-2019. In die zin werd op 19 mei 2016 een contract ondertekend tussen de Belgische staat en G4S. 

Dit dossier wil de budgettaire weerslag van het contract aanpassen, op basis van de gewijzigde situatie op het terrein en de onontbeerlijke en onvermijdbare extra veiligheidsuitgaven die daarmee gepaard gaan.

Een flexibele operationele sturing was noodzakelijk wegens de afschaffing van de tijdelijke check-in balies, het openen van een deel van de vertrekhal, de overgang van een systematische naar een aleatoire controle, het hoogseizoen met haar specifieke piekmomenten, de heropening van de ingang via het busstation, enz.

De ministerraad heeft dan ook de nodige kredieten goedgekeurd voor de bijkomende uitgaven die voortvloeien uit de aanpassing van de veiligheidsvoorzieningen. Die zullen worden voorzien op de interdepartementale provisiekredieten (IDP-kredieten) voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme 2016-2019.

Dankzij de invoering van andere veiligheidsmaatregelen zoals het cameraschild, de inzet van een quick response team, MPT's (Mobile Protection Teams) en een BDO (Behavior Detection Officer), zal het prescreeningscontract geleidelijk aan worden afgebouwd. Eén lijn zal concreet reeds worden afgesloten op 7 november 2016.