28 okt 2016 17:28

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de vervanging van het onderzoeksschip Belgica. 

De RV Belgica heeft tot de ontwikkeling en de internationale uitstraling van het Belgische zeewetenschappelijk onderzoek bijgedragen en is nog steeds een onmisbare infrastructuur voor de Belgische maritieme onderzoeksgemeenschap. Doordat het schip de maximale levensduur heeft bereikt, is er een structurele oplossing nodig voor de vervanging van het schip.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en de minister van Defensie ermee de overheidsopdracht voor de levering van een nieuw onderzoeksschip voor te bereiden en om een lastenboek voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen. Daarnaast ondernemen ze ook verdere stappen om de samenwerking voor de exploitatie van het nieuwe schip te formaliseren en het gekozen exploitatiemodel voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen.