28 okt 2016 17:28

Invoering van het ouderschapsverlof voor sommige contractuele medewerkers van het Vlaams Parlement

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters akkoord met de invoering van het ouderschapsverlof voor sommige contractuele medewerkers van het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement wil immers bepalingen betreffende het verlof voor loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof opnemen voor de contractuele medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaamse Vredesinstituut).

Het voorafgaandelijk akkoord van de federale ministerraad is echter noodzakelijk voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.