28 okt 2016 17:28

Toezicht op betalingstransacties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed rond het toezicht op verwerkers van betalingstransacties. 

Het voorontwerp onderwerpt de systeemrelevante verwerkers van het Belgisch betaalverkeer aan bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden om hen onder direct wettelijk toezicht van de Nationale Bank van België te brengen.
De partijen die instaan voor het verwerken van betalingstransacties veranderen voortdurend. Om een goed zicht te hebben over welke partijen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van transacties in het Belgisch betaalverkeer en om de mogelijkheden voor de Nationale Bank voor het effectief uitoefenen van haar toezichtstaak beter wettelijk te verankeren, legt dit voorontwerp een aantal verplichtingen op aan de verwerkers van het Belgisch betaalverkeer die van systemisch belang zijn. Er wordt voorgesteld dit systemisch belang te bepalen op basis van de overschrijding van een drempel van het aantal betalingstransacties via één bepaald betalingsschema, gemeten over één kalenderjaar, waarvoor een verwerker diensten voor de verwerking heeft verleend.  

Een steeds verder eengemaakte markt van betaalverkeer met complexere verhoudingen tussen een stijgend aantal verwerkers evenals de recente problemen inzake stabiliteit en continuïteit van het Belgische betaalverkeer zijn katalysatoren voor het beter wettelijk verankeren van het oversight op systeemrelevante verwerkers. Het voorontwerp van wet geeft daarmee gevolg aan een evolutie die recent is ingezet op Europees niveau. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.