28 okt 2016 17:28

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • het afsluiten van een Letter of Offer and Acceptance (LOA) met de Amerikaanse autoriteiten voor een meerjarig leverings- en dienstencontract om de Belgische logistieke ondersteuning te verzekeren van de gemeenschappelijke wapen- en subsystemen van de USAF en de Luchtcomponent voor F-16 en C-130H
  • het opstarten van een overheidsopdrachtsprocedure voor het afsluiten van een nieuw contract voor het preventief, correctief en evolutief onderhoud van de remsystemen voor vliegtuigen van de luchtcomponent gedurende de levensduur van het materiaal