10 jul 2015 16:33

Detachering van een expert in veiligheid en terrorismebestrijding in Jordanië

Op voorstel van minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan de detachering van een Belgisch expert in veiligheid en terrorismebestrijding bij de delegatie van de Europese Unie in Amman, Jordanië.

De Europese Unie had in februari laatstleden de steun van de lidstaten gevraagd om een onmiddellijk en concreet gevolg te geven aan de gemeenschappelijke beslissing om de delegaties van de Europese Unie in de landen van de MENA-zone (Midden-Oosten en Noord-Afrika) te versterken op het vlak van veiligheid en contraterrorisme expertise.

België verbindt zich ertoe dit Europese initiatief te ondersteunen door vanaf de zomer van 2015 een Belgisch expert voor een eventueel verlengbare periode van twee jaar te detacheren naar Amman, in Jordanië.

Dit Belgische engagement in een Europees kader past eveneens in de strategie van de strijd tegen het terrorisme, en meer bepaald tegen het fenomeen van de Foreign Fighters, naast andere acties die reeds op nationaal niveau werden ondernomen. Dankzij dit engagement kan ook een netwerk van contacten en informatiekanalen worden ontwikkeld, parallel en in samenwerking met wat de bilaterale ambassade ter plaatse reeds doet.