10 jul 2015 16:38

Ministerraad van 10 juli 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 10 juli 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft minister van Mobiliteit Jacqueline Galant eerst en vooral haar strategische visienota voor het spoor in België voorgesteld. De nota moet de toekomst van het spoorvervoer veiligstellen door betere prestaties na te streven. De gebruiker, het personeel en de belastingbetaler staan hierbij centraal.

Vervolgens heeft staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Wetenschapsbeleid Elke Sleurs aangekondigd dat de Ministerraad een belangrijk koninklijk besluit heeft goedgekeurd met het oog op de benoeming van een nieuwe Beleidsraad van het Poolsecretariaat om de wetenschappelijke campagne 2015-2016 zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarnaast heeft ze ook toelichting gegeven bij het federaal plan gendermainstreaming 2015-2019, dat vanmorgen door de Ministerraad werd goedgekeurd.

Daarna heeft minister van Defensie Steven Vandeput de verlenging aangekondigd van de Belgische bijdrage aan de internationale coalitie tegen DAESH in Irak tot eind 2015, alsook de Belgische steun voor het hoofdkwartier van de EUNAFVOR MED-operatie in Rome, in het kader van de vluchtelingencrisis in het Middellandse Zeegebied.

Tot slot heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meegedeeld dat de Ministerraad de detachering heeft goedgekeurd van een Belgische deskundige, gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding, binnen de delegatie van de Europese Unie in Amman (Jordanië).

De ministerraad nam de volgende beslissingen: