10 jul 2015 16:34

Renovatie van de Belgische ambassade in New Delhi

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad de gunning van een overheidsopdracht betreffende de renovatie en de uitbreiding van de compound van de Belgische Ambassade te New Delhi in India goedgekeurd.

In New Delhi is de Belgische staat eigenaar van een compound die de kanselarij, de residentie van de ambassadeur, het personeelskwartier en drie woningen voor de medewerkers omvat. Het merendeel van deze gebouwen zijn begin jaren tachtig onder leiding van de bekende Indiaanse architect en kunstenaar Satish Gujral gebouwd. Hoewel de compound esthetisch en architecturaal zeer mooi oogt en de residentie zelf in de top duizend van de mooiste gebouwen ter wereld staat, zijn de gebouwen in slechte staat en voldoen ze niet meer aan de huidige noden.

Om dit prachtige gebouwenpatrimonium in goede staat te houden en te beschermen werd dan ook een overheidsopdracht gelanceerd om de gebouwen van de compound in New Dehli te renoveren en aan te passen. De overheidsopdracht bevat ook een uitbreiding van het complex met 4 extra woningen voor de verschillende medewerkers. Na een grondige studie en rekening houdend met de selectie- en gunningscriteria, wordt de offerte van de firma SHA Entreprises als de meest gunstige aangeduid.