10 jul 2015 16:33

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2015.

Om de budgettaire dekking van deze missies te verzekeren is een provisioneel krediet van 7.485.000 euro in vastlegging en van 6.299.000 euro in vereffening ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015.

Vandaag moet van dit provisionele krediet een tweede bedrag van 361.000 euro worden afgenomen voor de vastlegging en liquidatie van de kosten van de federale overheidsdiensten betrokken in civiele crisisbeheersmissies gedurende heel het jaar 2015. Voor de federale politie zal deze eerste heffing slechts de participatie gedurende de eerste negen maanden dekken. De daaropvolgende dekking zal het onderwerp worden van een tweede koninklijk besluit.

ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken, van Financiën, van het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse, van Defensie en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland