10 jul 2015 16:33

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de infrastructuur van de hypotheekbewaringen van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft de ministerraad de verlenging goedgekeurd van de overheidsopdracht betreffende het onderhoudscontract van de infrastructuur van de hypotheekbewaringen van de FOD Financiën.

De opdracht behelst de verlenging met 5 maanden met de mogelijkheid van nog een verlenging met een maand van het onderhoudscontract van de infrastructuur van de hypotheekbewaringen met de firma Getronics, waarin het volgende wordt voorzien:

  • onderhoud van de hardware geïnstalleerd op het materiaal (servers, scanners, printers...) van elke hypotheekbewaring
  • onderhoud van de software
  • support (vb. dagelijkse controle  van de servers, Oracle-licenties, back-ups, oplossen van technische problemen, aanpassing van de software…)