10 jul 2015 16:33

Migrantencrisis in de Middellandse Zee: Belgische steun aan het hoofdkwartier van de operatie EUNAFVOR MED

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput heeft de ministerraad  zijn goedkeuring gegeven aan de Belgische steun aan het hoofdkwartier van de operatie EUNAFVOR MED te Rome, in het kader van de migrantencrisis in de Middellandse Zee.

Twee officieren zullen van 21 mei tot 31 juli 2015 deelnemen aan de operatie EUNAFVOR MED in het hoofdkwartier van de Europese Unie te Rome in Italië. Drie officieren zullen eraan deelnemen van 1 augustus tot 31 december 2015. Deze militairen zullen meewerken aan de planning van de operatie en,  eens de operatie opgestart, de opvolging ervan verzekeren in hun competentiedomein.

De militaire operatie van de Europese Unie EUNAVFOR MED heeft als doel de modus operandi van smokkelaars en mensenhandelaars in de Middellandse Zee te ontwrichten. In de eerste fase zal de operatie erop gericht zijn de netwerken en routes van smokkelaars te identificeren. De tweede en derde fase van de operatie zullen zich  toeleggen op het zoeken en het in beslag nemen van de middelen van de smokkelaars.

Het personeel zal worden ingezet onder het statuut operationele inzet, inzet buiten de inzetzone (KB-03 – coëfficiënt 2).