10 jul 2015 16:34

Hervorming van de Beleidsraad van het Poolsecretariaat

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot hervorming van de Beleidsraad van het Poolsecretariaat, met het oog op de voorbereiding van de wetenschappelijke campagne voor de Antarctische zomer 2015-2016.

Het ontwerp voorziet in de benoeming van een nieuwe Beleidsraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheidssector, met het oog op de dringende voorbereiding van de campagne 2015-2016 en de afsluiting van de campagne 2014-2015.

De doelstelling op termijn is de oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) die de Poolbasis Prinses Elisabeth op Antarctica zal beheren, conform het regeerakkoord.

Het ontwerp is voor dringend advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 'Poolsecretariaat'