10 jul 2015 16:34

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie 2015

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput heeft de ministerraad de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor het boekjaar 2015 goedgekeurd.

Het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma voor 2015 wordt ontwikkeld op basis van een beperkt aantal onderzoeksthema’s inzake defensie en veiligheid:

  • 14 nieuwe projecten werden geselecteerd
  • 48 lopende studies werden bevestigd
  • 7 nieuwe interne studies Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie – Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie zijn gepland

Het onderzoeksprogramma telt dus in totaal 69 studies. Het zal worden uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie, in synergie met universiteiten in België en in het buitenland.