10 jul 2015 16:34

Overheidsopdracht met betrekking tot de aankoop van Rapid Reaction Vehicles voor Defensie

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput heeft de ministerraad zijn goedkeuring verleend aan de lancering van een overheidsopdracht betreffende de aankoop van 108 Rapid Reaction Vehicles (RRV), 38 modulaire beschermingskits, 60 demonteerbare ringaffuiten met rookpotwerpersysteem en een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie.

De aankoop van deze RRV’s kadert in de keuze van Defensie voor expeditionaire, licht gemotoriseerde landstrijdkrachten, ingezet volgens de Groupements Tactiques Interarmes (GTIA), teneinde operaties, die gekenmerkt worden door snelheid, autonomie en flexibiliteit, uit te voeren.

De open structuur van het voertuig laat contact toe met de lokale bevolking, terwijl de ballistische bescherming tegen mijnen en kinetische projectielen, evenals de boordbewapening de veiligheid van de inzittenden verzekeren.

Om redenen van efficiëntie qua trainings- en logistieke ‘footprint’, wordt gekozen voor een standaardvoertuig, dat met beschermingskits kan worden uitgerust en voorzien wordt van de nodige uitrusting om de verschillende radioconfiguraties te kunnen ontvangen.