10 jul 2015 16:33

Verlenging van de inhuring van de gevangenis te Tilburg met één jaar

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens heeft de ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan de verlenging met één jaar van het verdrag over de terbeschikkingstelling van de penitentiaire inrichting van Tilburg in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen.

Omwille van de overbevolking in de Belgische gevangenissen, hebben Nederland en België in oktober 2009 een verdrag gesloten waarbij Nederland de gevangenis van Tilburg ter beschikking stelde van België. De werking van dit verdrag werd al verschillende keren verlengd en loopt thans af op 31 december 2015. De huidige situatie en het structureel gebrek aan beschikbare plaatsen, hebben de ministerraad ertoe gebracht om deze inhuring voor 500 gedetineerden met één jaar te verlengen, tot 31 december 2016.