10 jul 2015 16:34

Federaal plan gendermainstreaming 2015-2019

Op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs heeft de ministerraad het federaal plan gendermainstreaming 2015-2019 goedgekeurd.

Het plan werd uitgewerkt conform de nota die werd goedgekeurd door de ministerraad van 27 maart 2015. Het bestaat uit twee delen:

  • een collectief engagement van de regeringsleden inzake de uitvoering van de gendermainstreaming en de voornaamste instrumenten ervan
  • een engagement van de regeringsleden om de genderdimensie prioritair te integreren in één of meerdere beleidslijnen die onder hun bevoegdheden vallen

Dit plan werd uitgewerkt door de interdepartementale coördinatiegroep (ICG), opgericht krachtens de wet gendermainstreaming van 12 januari 2007, op basis van een screening van de beleidsverklaringen en de algemene beleidsnota’s van de regeringsleden. Deze screening werd uitgevoerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het maatschappelijke middenveld werd geconsulteerd in het kader van de opstelling van het plan.

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen zal de opvolging van dit plan verzekeren. De uitvoering van dit plan zal een substantieel deel uitmaken van het verslag dat de regering, in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 12 januari 2007, moet uitbrengen aan het Parlement.

De gelijkheid van vrouwen en mannen is een basisprincipe van moderne democratische samenlevingen en wordt verzekerd door de Grondwet. Sinds de wereldvrouwenconferentie van 20 jaar geleden in Beijing heeft België zich geëngageerd om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de maatschappij te versterken, door de genderdimensie op te nemen in alle federale beleidslijnen.