04 apr 2003 17:00

DG Maritiem Vervoer

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de taalkader voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de taalkader voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Het ontwerp voorziet om de betrekkingen te verdelen op de wijze zoals aanbevolen door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.