16 jul 2021 17:54

Dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme: overheidsopdracht voor het deel communicatie

De ministerraad gaat akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de verwerving van het deel communicatie in het kader van het dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme, dat zal worden opgericht onder het voorzitterschap van de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.

Meer bepaald gaat de ministerraad akkoord met:

  • de aankoop van de communicatiecomponent in het kader van de Raamovereenkomst Communicatie en Marketing van SMALS
  • het gebruik van de interdepartementale provisie voor het uitgetrokken budget