12 jan 2007 16:00

Diamantsector

Opschorting van de heffing voor het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantsector

Opschorting van de heffing voor het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantsector

De ministerraad keurde een voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven goed, dat het Protocol van akkoord van 29 juni 2006 uitvoert. Het voorstel schort voor drie jaar de heffing op die de eerste opdracht van het intern compensatiefonds voor de diamantsector financiert. Die opdracht bestaat uit het uitbetalen van aanvullende sociale voordelen aan diamantarbeiders via het Fonds voor bestaanszekerheid. Dat Fonds wordt gefinancierd door een heffing van 1/3% van de waarde van de ingevoerde ruwe diamant. Er zijn voldoende reserves om de engagementen voor de diamantarbeiders te waarborgen en daarom wordt de heffing opgeschort.