11 dec 2009 10:31

Diamantsector

Opschorting van betaling van de bijzondere bijdrage op de invoer van ruwe diamant door diamanthandelaren

Opschorting van betaling van de bijzondere bijdrage op de invoer van ruwe diamant door diamanthandelaren

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet tot oprichting van een intern compensatiefonds voor de diamantsector voor 2010, 2011 en 2012 toepast (*). Dat fonds dat al langer functioneert, betaalt aanvullende sociale voordelen uit en bevordert de werkgelegenheid in de sector.

In overeenstemming met het sociaal akkoord dat eind 2006 werd gesloten, schort het ontwerp de betaling van de bijzondere bijdrage op de invoer van ruwe diamant door diamanthandelaren op. Tijdens de periode van 2010 tot 2012 wordt het sociaal plan voor de diamantsector verder uitgevoerd.

(*) van 12 april 1960, art. 2bis laatste alinea.