04 apr 2003 17:00

Dieetproducten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik.

De volgende medische voeding wordt van de lijst geschrapt: de producten HIST Artsenkringen en HIST huisartsen hebben, enerzijds, tot doel de eerstelijnsgezondheidszorg te bevorderen en, anderzijds, een gunstige invloed uit te oefenen op een colla alsook op HISTIDON. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002