28 nov 2013 11:12

Dienst van algemeen economisch belang: bedeling van kranten en tijdschriften

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte dat de dienst van algemeen economisch belang voor de bedeling van kranten en tijdschriften vanaf 2016 een concessie van diensten wordt.

In het kader van het overleg over het vijfde beheerscontract met bpost heeft de Belgische overheid zich er ten opzichte van de Europese Commissie toe verbonden om tegen eind 2014 een concessiehouder aan te stellen via een openbare, transparante en niet-discriminerende inschrijvingsprocedure. De geselecteerde leverancier zal vanaf 1 januari 2016 de  dienst van algemeen economisch belang overnemen voor de bedeling van kranten en tijdschriften.